งานมุทิตาจิต สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี ประจำปี 2565

สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี
ขอเชิญชวนศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิค รามาธิบดี ประจำปี 2565
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 11 ถึง วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรม อมรพันธ์วิลล่า บ้านเพ-แหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง
https://www.amornphantvilla.com/

กำหนดการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
วันที่ 11 ธันวาคม 2565
     เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมสันทนาการตามที่พักรุ่นพี่ รุ่นน้อง
     เวลา 17.00 น. ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต และชมการแสดง

วันที่ 12 ธันวาคม 2565
     เวลา 06.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร
     เวลา 10.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

สำหรับศิษย์เก่าผู้ร่วมงาน

สำหรับผู้เกษียณ

ย้อนชมภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต ประจำปี2563 (706 ภาพ) คลิ๊กที่นี่